Słów kilka o przetargach

Według przepisów prawa w Polsce, przetarg jest jednym ze zwyczajowych sposobów wyboru najkorzystniejszej oferty, celu zawarcia umowy. Szczegółowe przepisy w kontekście prawnym dotyczące postępowania przetargowego określa kodeks cywilny. Poza popularną dla drobnych sprzedaży i rynku nieruchomości formą licytacji, na ogół przetargi (w temacie których kilka ciekawych informacji także tutaj: http://www.pressinfo.pl/) organizowane są w formie:

  • konkursów,
  • przetargów nieograniczonych,
  • lub też przetargów ograniczonych. Contine reading