Czy znasz swoją konkurencję?

Dlatego też, aby nie dopuścić do takich sytuacji, trzeba im wcześniej efektywnie zapobiec, a można to osiągnąć w głównej mierze przy pomocy dobrze zorganizowanej działalności wewnątrz własnej działalności. To jest gdyż najważniejsza troska każdego właściciela firmy ? żeby pod jego rządami toczyły się tylko jak najbardziej rentowne realizacje rozmaitych działań, jakie wpłyną na umocnienie pozycji przedsiębiorstwa na danym rynku lokalnym. Contine reading

Szansa dla przedsiębiorstw

Rynek zamówień publicznych to zlecenia, jakich wartość liczy się aktualnie w miliardach PLN. Można, nawet dojść do wniosku, że każdy właściciel firmy, jaki chce, by jego firma odniosła sukces i przynosiła duże przychody, powinien na bieżąco śledzić tendencje tego rynku. Z jakiego powodu? Contine reading