Jak lepiej sprzedawać?

Kompetencje i cechy dobrego sprzedawcy

Sprzedawca powinien być profesjonalistą w swojej dziedzinie, znać perfekcyjnie swą branżę a także specyfikę sprzedawanych produktów, tak by żadne pytanie klienta nie mogło go zaskoczyć. Sprzedawca musi być profesjonalistą z danej dziedziny, gdyż tego oczekują od niego klienci. Contine reading

Rola handlu

Handel jest procesem gospodarczym. Polega na sprzedaży, czyli na wymianie dóbr i usług na środki pieniężne. Realizują go zawodowi sprzedawcy (menedżerowie a także ich współpracownicy), celem osiągnięcia założonego i przewidywanego zysku. Handel, jako proces społeczny, posiada cztery zasadnicze zadania: Contine reading