Słów kilka o przetargach

Według przepisów prawa w Polsce, przetarg jest jednym ze zwyczajowych sposobów wyboru najkorzystniejszej oferty, celu zawarcia umowy. Szczegółowe przepisy w kontekście prawnym dotyczące postępowania przetargowego określa kodeks cywilny. Poza popularną dla drobnych sprzedaży i rynku nieruchomości formą licytacji, na ogół przetargi (w temacie których kilka ciekawych informacji także tutaj: http://www.pressinfo.pl/) organizowane są w formie:

  • konkursów,
  • przetargów nieograniczonych,
  • lub też przetargów ograniczonych. Contine reading

Budowanie wielkich inwestycji

Obecnie bardzo wiele firm angażuje się przede wszystkim w realizowanie projektów i inwestycji samorządowych czy centralnych. W ostatnim czasie przetargi w Polsce stały się wyjątkowo częstym i popularnym sposobem na wyłanianie firmy, która wykona określone prace. W teorii przetargi powinny być zaprojektowane tak, aby jak najwięcej firm mogło realnie rywalizować o dane zlecenie. Contine reading

Dopracowanie prawa o przetargach

Obecnie wciąż planuje się dopracowanie najróżniejszych aspektów prawa handlowego (w temacie, którego więcej pod linkiem) , zwłaszcza z naciskiem na regulacje dotyczące rynku zamówień publicznych. W ostatnim czasie przyznane dotacje sięgające miliardów euro na najróżniejsze inwestycje, przyczyniły się do ogromnego dofinansowania przeróżnych projektów. Samorządy mogły, więc masowo realizować projekty, do których wykonania w kolejce ustawiać zaczęły się przedsiębiorstwa o bardzo różnej specyfice. Contine reading