Słów kilka o przetargach

Według przepisów prawa w Polsce, przetarg jest jednym ze zwyczajowych sposobów wyboru najkorzystniejszej oferty, celu zawarcia umowy. Szczegółowe przepisy w kontekście prawnym dotyczące postępowania przetargowego określa kodeks cywilny. Poza popularną dla drobnych sprzedaży i rynku nieruchomości formą licytacji, na ogół przetargi (w temacie których kilka ciekawych informacji także tutaj: http://www.pressinfo.pl/) organizowane są w formie:

  • konkursów,
  • przetargów nieograniczonych,
  • lub też przetargów ograniczonych.

Aby móc wygrać przetarg organizowany w formie konkursu lub taż przetargu nieograniczonego, wystarczy zgłosić w tym celu chęć w nim uczestnictwa poprzez złożenie stosownej ofertyAby móc wygrać przetarg organizowany w formie konkursu lub taż przetargu nieograniczonego, wystarczy zgłosić w tym celu chęć w nim uczestnictwa poprzez złożenie stosownej oferty. W przypadku przetargu ograniczonego sytuacja przedstawia się trochę inaczej. Koniecznym jest, bowiem wcześniejsze zgłoszenie stosownego wniosku o możliwość dopuszczenia do przetargu i tym samym uzyskanie zaproszenia do przystąpienia do postępowania przetargowego. Mimo istnienia w tym przypadku istotnych barier związanych z wejściem do takiego postępowanie, warto włożyć w to trochę więcej wysiłku, ponieważ z reguły konkurencja w takim przetargu jest mniejsza, a tym samym zdecydowanie łatwiej jest go wygrać.